Poradnik - Busy za granicę AxBus

Czego nie wolno przewozić z Polski do Holandii?

Podróżując między Polską a Holandią, istnieją pewne produkty i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub ograniczony. Zanim wyruszysz w podróż, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Poniżej omówimy, na co należy zwrócić uwagę podczas przekraczania granicy.

Zabronione produkty roślinne i zwierzęce

Podróżując z Polski do Holandii, istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące przewozu produktów roślinnych i zwierzęcych. Produkty takie jak rośliny, nasiona, owoce, warzywa oraz produkty mięsne i mleczne mogą być surowo ograniczone lub zabronione, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób roślinnych i zwierzęcych. Dodatkowo, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz ich produkty, takie jak buty ze skóry krokodyla czy biżuteria z kości słoniowej, są surowo zabronione. Przestrzeganie tych przepisów ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zapobieżenie szerzeniu się chorób oraz ochronę zagrożonych gatunków. Dlatego przed podróżą ważne jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz dokładne sprawdzenie, które produkty mogą być przewożone bezpiecznie.

Zabronione substancje i materiały przewożone z Polski do Holandii

Przy przewożeniu z Polski do Holandii istnieją surowe przepisy dotyczące zabronionych substancji i materiałów. Przed podróżą warto zapoznać się z aktualnymi przepisami oraz skonsultować się z odpowiednimi organami w celu uniknięcia nielegalnego przewozu zabronionych substancji i materiałów. Do zabronionych produktów należą:

  • narkotyki,
  • broń (w tym ozdobna), gaz pieprzowy, amunicja i materiały wybuchowe,
  • chronione gatunki zwierząt i roślin oraz ich produkty, np. buty ze skóry krokodyla czy biżuteria z kości słoniowej,
  • leki – wymagana recepta lub uzasadnienie medyczne,
  • kopie dzieł sztuki – dozwolone tylko dla użytku osobistego,
  • zwierzęta – wymagane dokumenty potwierdzające zdrowie i legalność, ograniczenia co do liczby.

Przedmioty przewożone z Polski do Holandii podlegające kontroli celnej

Przedmioty przewożone z Polski do Holandii mogą podlegać kontroli celnej, zwłaszcza jeśli przekraczają określone limity ilościowe lub wartościowe. Artykuły takie jak alkohol, papierosy, perfumy, kosmetyki lub produkty spożywcze mogą być poddane kontroli, aby zapewnić zgodność z przepisami celno-skarbowymi. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapobieżenie nielegalnemu przewozowi towarów oraz kontrolę nad opłatami celno-skarbowymi. Dlatego ważne jest, aby być świadomym przepisów dotyczących przewozu różnych produktów i upewnić się, że towary spełniają wymagania celno-skarbowe kraju docelowego.

Scroll to Top
Zadzwoń i umów przejazd